RIEŠENIA ZAKLADANIA STAVIEB

Zaujímame sa komplexným poskytovaním služieb v oblasti geotechniky a hydrotechniky. Práce vykonávame s využitím technológií vŕtaných pilót a tryskovej injektáže.

Kto sme

Riešenia zakladania stavieb

Ponuka

Komplexné služby v oblasti geotechniky.

Kariéra

Ponuky práce

Technologie

Pilóty CFA, PTS, steny MIP (DSM), premiešavané pilóty FDP, stĺpy MIP (DSM), FDC.

Projektovanie

Projektovanie geotechnických konštrukcií

Kontakt

Kancelária - Skontaktujte sa so zástupcom našej firmy

9

Vlastné riešenie

Počúvame požiadavky našich zákazníkov a neustále pre nich hľadáme najvhodnejšie riešenia.
9

Vlastný projekt

Sami vytvárame projekty, čo nám umožňuje dosahovať vysoký efekt pri udržaní nižších nákladov.
9

Vlastná realizácia

Práce vykonávajú kvalifikovaní a skúsení pracovníci prostredníctvom moderného strojového parku s využitím širokej škály moderných technológií

BUDOKOP

Spoločnosť BUDOKOP existuje na poľskom trhu od roku 2003. Pôsobíme v oblasti stavebníctva so špecializáciou v geotechnike a hydrotechnike. Neustále sledujeme všetky novinky a trendy v tejto oblasti a postupne zavádzame nové technológie.

Náš strojový park sa neustále zväčšuje, aby sme mohli vyhovieť požiadavkám trhu.

V súčasnosti vykonávame pre našich zákazníkov pilóty FDP a CFA, stĺpy FDC, MIP (DSM) a stĺpy tryskovej injektáže, a taktiež mikropilóty. Využívame vlastnú projekčnú skupinu, ktorá je pripravená vyhovieť všetkým požiadavkám našich zákazníkov.

 

Bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou. Kladieme dôraz na dodržiavanie podmienok BOZP našimi pracovníkmi a partnermi. Stavenisko pre nás nie je len miestom realizácie investície, je to predovšetkým miesto, kde sa majú naši pracovníci cítiť bezpečne, ale rovnako vedia, ako o bezpečnosť dbať. V zmysle zásady „SAFETY FIRST” – pri dodržiavaní zásad BOZP – nepripúšťame žiadne kompromisy.

Práce v zložitých geologických podmienkach

Sme špecialisti na práce v zložitých geologických podmienkach. Zoznám sa s ponukou našich služieb.

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk