Roztláčané pilóty – FDP

Realizácia FDP pilót spočíva na vkrútení roztláčacej hlavice do zeminy na hĺbku zodpovedajúcu dĺžke projektovanej pilóty.

FDP

Zavŕtavanie sa realizuje špeciálnym spôsobom jednorázovo, bez vyberania náradia. Vďaka špeciálnej konštrukcii špirály je množstvo vynášaného vývrtu malé a všetok materiál je roztláčaný do okolitého prostredie, chrániac otvor a okolité prostredie pred uvoľnením, čo zároveň spôsobuje zhutnenie okolitého prostredia.

Po dosiahnutí požadovanej hĺbky sa vrtná hlavica začne povyťahovať za súčasného vtláčania špeciálnej betónovej zmesi cez vrtné tyče. Rýchlosť vyťahovania náradia je závislá od rýchlosti dodávok zmesi, tak aby sa zabezpečil počas celej tvorby pilóty požadovaný tlak. Vďaka tomu betón dôkladne vypĺňa priestor pod hlavicou.

Tlak betónovej zmesi zabezpečuje požadovaný priemer a zvyšuje plášťove trenie pilóty v prostredí. Po vytiahnutí hlavice sa do čerstvej zmesi osádza výstuž dĺžky rovnakej alebo menšej ako je hĺbka vrtu. Výstuž sa osádza vtláčaním (vlastnou váhou, gravitáciou alebo vibrovaním lahkým elektrickým vibrátorom).

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk