Zemné kotvy

Zemné kotvy nachádzajú uplatnenie všade tam, kde pôvodná pôda nemá dostatočnú stabilitu pri rôznych spôsoboch paženia, tesniacich stenách, zabezpečení stavebných jám a hrádzí.

Zemné kotvy

Zemné kotvy nachádzajú uplatnenie všade tam, kde pôvodná pôda nemá dostatočnú stabilitu pri rôznych spôsoboch paženia, tesniacich stenách, zabezpečení stavebných jám a hrádzí. Môžu sa realizovať spôsobom samozavrtávacím, kde telo kotvy tvorý stratená tyč alebo s využitím oceľových lán ako telo kotvy. Kotvy sú dočasné alebo trvalé. Za trvalé kotvy sa považujú také, ktorých funkčnosť v teréne je dlhšia ako 2 roky.

Realizácia kotiev sa najčastejšie vykonáva pomocou vŕtania s pažením, s využitím výplachu cementovou zmesou. Keďže sa kotvy využivajú na ťah – napínajú sa za účelom eliminácie neskoršieho posunu a deformácie

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk