Vŕtané pilóty nekonečným špirálom CFA

Zhotovovanie CFA pilót je založené na vŕtaní otvoru pomocou špirálového vrtáku do požadovanej hĺbky. Špirála je vyhotovená tak, aby pri zavrtávaní sa do zeminy ju súčasne roztláčal do strán, čiastočne hutnil, a aby množstvo vyvŕtaného materiálu v pomere k objemu otvoru bolo čo najmenšie. Vývrt nachádzajúci sa na závitoch špirály garantuje priemer vrtu a chráni pred jeho zavalením. V strednej časti špirály sa nachádzajú betonárske rúry umožňujúce nepretržitý tlak betónu počas vytvárania pilóty. Po dosiahnutí požadovanej hĺbky špirálou sa začne proces vytvárania pilóty.

Nastupuje vyťahovanie špirály a súčasne betonáž. Betón dopravovaný pod tlakom dôkladne vypĺňa vyvŕtaný otvor. Betónovanie pod tlakom zabezpečuje zvýšené plášťové trenie. Ihneď po vyplnení vrtu betónom sa osádza výstuž pilóty. Ako výstuž pilót CFA sa najčastejšie používa armokôš alebo oceľový profil, ktorý je vtláčaný do betónovej zmesi prostredníctvom tlaku alebo pomocou ľahkého vibrátora.

V prípade, keď je použitie pásovej vrtnej súpravy problematické z dôvodu obmedzenia na stavenisku (úzke prejazdy, nadzemné elektrické vedenia a pod.), môžeme pilóty CFA zrealizovať pomocou vrtnej hlavice umiestnenej na upravenom rýpadle špeciálne pre tieto účely.

Využitie

CFA pilóty sa využívajú pri zakladaní budov, hál a pod. a rovnako pod

  • inžnierske stavby
  • dopravné
  • vodohospodárske.

Požiadať ponuku:

+421 917 788221

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk