Kvalita a funkčnosť v jednom

Riešenia zakladania stavieb

BUDOKOP sa môže pochváliť bohatou škálou technológií. Vykonávame geotechnické práce pomocou vŕtaných CFA pilót s nekonečným vrtákom (Continuous Flight Auger), podzemné tesniace steny (PTS), steny MIP (DSM), premiešavané pilóty MIP (Mixed In Place)/DSM, ako aj zosilnenie podložia rôznymi spôsobmi ako sú stĺpy MIP (DSM), FDC (Full Displacement Piles) v súlade s platnými normami.

Zaoberáme sa tiež stĺpmi vysokotlakovej tryskovej injektáže (Jet-Grouting). Kontaktujte našich zástupcov a využite služby spoločnosti BUDOKOP.

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk