Projektovanie geotechnických konštrukcií

Hlavnou náplňou projektovej kancelárie je návrh a projektovanie geotechnických konštrukcií. Naše služby ponúkame v každej časti projektu (koncepčný návrh, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, technické posudky).

Geotechnické projekty

Geotechnické projekty firmy BUDOKOP sa používajú pre:

  • Zabezpečenie výkopov
  • Pilótové základy
  • Základy v blízkosti iných stavieb
  • Zosilnenie podložia
  • Podchytenie jestvujúcich budov
  • Zemné konštrukcie
  • Stabilizácie zosuvov

Naši projektanti používajú najnovšie geotechnické programy umožňujúce navrhovanie dôkladných analýz interakcií stavieb s geologickým podložím.

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk