BUDOKOP

RIEŠENIA ZAKLADANIA STAVIEB

Kto sme?

Spoločnosť BUDOKOP existuje na poľskom trhu od roku 2003. Pôsobíme v oblasti stavebníctva so špecializáciou v geotechnike a hydrotechnike. Neustále sledujeme všetky novinky a trendy v tejto oblasti a postupne zavádzame nové technológie. Náš strojový park sa neustále zväčšuje, aby sme mohli vyhovieť požiadavkám trhu. V súčasnosti vykonávame pre našich zákazníkov pilóty FDP a CFA, stĺpy FDC, DSM a stĺpy tryskovej injektáže, a taktiež mikropilóty. Využívame vlastnú projekčnú skupinu, ktorá je pripravená vyhovieť všetkým požiadavkám našich zákazníkov.

Sme firma s výlučne poľským kapitálom. Našou silou je flexibilita a individuálny prístup ku každému problému. Silnou stránkou sú pracovníci, ktorí sú mladí a skúsení. Vďaka tomu sme schopní našim klientom ponúknuť najlepšie a najúspornejšie riešenie vyhovujúce individuálnym požiadavkám. Dlhoročné skúsenosti našich projektantov, spolupráca s výskumnými centrami a ďalšími firmami v tejto oblasti, nám umožňuje ponúkať komplexné riešenia od návrhu po realizáciu.

Kontakt

BUDOKOP s. r. o., Štúrova 27, 040 01 Košice

+421 917 788221

info@budokop.sk